متخصص چشم در شهرک غرب

دکتر خسرو جوادی جراح متخصص بیماری های چشم و فلوشیپ قرینه

به شماره نظام پزشکی 20290

مطب ایشان واقع در شهرک غرب

جراحی نزدیک بینی
جراحی دور بینی
جراحی آستیگماتیسم با لیزر(lasik)
عمل اب مروارید بروش فیکو
کنتاکت لنزهای طبی و رنگی